Överst på vår meny: miljö!

 

När du samarbetar med oss gör du ett bra val för miljön.

Vi tillverkar våra produkter i vår egen fabrik i Stockholm, vilket innebär korta transportled. Många av våra produkter är också miljömärkta med antingen Svanen eller Bra Miljöval, och vi jobbar ständigt på att de ska bli fler. Vi arbetar också aktivt för att efterleva vår miljöpolicy.

Vi hjälper även dig som kund att bidra till en bättre miljö. Med regelbunden service av maskiner och utrustning minimeras t.ex. både vatten- och elförbrukning, och vi hjälper fortsättningsvis din personal hantera maskinerna på bästa möjliga sätt – produktivt, ergonomiskt och miljömässigt. Bättre arbetsmiljö får du dessutom på köpet!

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Vi är en helhetsleverantör för produkter och service kopplat till hygien och rengöring för professionella användare. Detta är vi genom att tillverka, sälja och leverera produkter, leverera stöd och kunskap genom exempelvis utbildningar. Vi säljer och servar även maskiner i storkök och industri.
 

Vi skall uppfylla ställda krav på produkter, system och tjänster genom att:

  • Vara på plats ute hos kunden med rätt service, rätt produkter, rätt kunskap och i rätt tid
  • Alltid vara tillgängliga
  • Leverera produkter som har jämn och hög kvalitet
  • Hålla vår kunskap uppdaterad med de senaste kraven och nyheterna

 

Vår policy innefattar även att:

  • Ha hög kvalitet på produkterna och tjänsterna
  • Erbjuda och utveckla produkter som påverkar miljön på minsta möjliga sätt genom att: producera lokalt, återvinna emballage samt noggrant väga av och välja ut råvaror och leverantörer
  • Ständigt förbättra vår verksamhet och våra processer i vårt kvalitets- och miljöledningssystem
  • Vi och våra produkter skall följa lagar och förordningar

  
Vi vill ge våra kunder trygghet genom att vara en professionell och långsiktig partner!